Crna Gora    Facebook Twitter Instagram SASA Markets LinkedIn SASA Markets

Žalbeni postupak

Ako ste kao klijent ili potencijalni klijent Sasa Markets-a (trgovačko ime Sasa Capital AD) postavili pitanje ili prijavili problem sa Sasa Markets-om, na primjer sa svojim menadžerom računa ili drugim zaposlenim u Sasa Markets-u, a da niste dobili zadovoljavajući odgovor, možete podnijeti žalbu Sasa Markets-u.

Ako naši odgovori ne riješe pitanje na vaše zadovoljstvo, možete podnijeti službenu žalbu putem online obrasca. Molimo popunite, potpišite i pošaljite e-mail na operations@sasacapital.com

Ili kliknite ovdje i pošaljite popunjen obrazac putem e-maila na operations@sasacapital.com

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom na Vašu žalbu, žalbu možete podnijeti direktno Komisiji za tržište kapitala Crne Gore: